donderdag 21 november 2013

hondenpark kan in november als eerste op terrein suikerfabriek

In november van dit jaar kan, ‘bestemmingsplantechnisch’ gezien, het hondenpark al op het voormalige Suikerunie-terrein open gaan. Dat blijkt uit het raadsvoorstel van het college van B&W over de tijdelijke invulling van het gebied waar de suikerfabriek heeft gestaan. Om op het terrein te komen, komt er een brug over het Hoendiep.

Verschillende initiatiefnemers hebben zich bij de gemeente gemeld met plannen voor het Suikerfabriek-terrein. Bureau ploeg id3 uit Groningen heeft vijf initiatieven bekeken. Het hondenpark is een idee dat zo kan worden gerealiseerd. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan zijn er volgens het college geen planologische bezwaren om met het hondenpark te beginnen. Volgens de planning kan dat al in november het geval zijn. “Voor de andere initiatieven moet een planologische procedure worden gevolgd met een doorlooptijd van zes maanden”, aldus B&W.

Proeftuin
De gemeente wil niet zelf bepalen wat er met het bijna lege terrein van de voormalige suikerfabriek gaat gebeuren. Het college van B&W wil het terrein uitroepen tot een zogeheten ‘proeftuin voor stedelijke ontwikkeling op uitnodiging’. Dat betekent dat de gemeente ‘op uitnodiging’ en in samenwerking met burgers en ondernemers het gebied wil ontwikkelen.

Nieuwe werkcultuurEn dat vraagt nogal wat van de gemeente zelf. B&W: “Deze vorm van ontwikkeling vereist een nieuwe werkcultuur van de gemeentelijke organisatie, een op het gebied toegesneden organisatie en een vermindering dan wel wijziging van bestaande beleidskaders en regelgeving.”

Co-creatieVoor de tijdelijke exploitatie, ontwikkeling en beheer van het gebied wil B&W een afzonderlijke onderneming optuigen. De gemeente noemt deze onderneming voorlopig De Suikerfabriek Corporatie. Daarvoor moet er een kwartiermaker komen die onder meer afspraken maakt met initiatiefnemers om zo snel mogelijk reuring op het terrein te krijgen. Nieuwe plannen zijn welkom. “Verdere uitwerking kenmerkt zich door samenwerking en co-creatie”, aldus B&W.

Opbrengsten
De gemeenteraad wil graag dat de Stadjers zo veel mogelijk betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van het terrein. De Suikerfabriek Corporatie moet onderzoeken hoe dat eruit gaat zien. Bureau ploeg id3 heeft ook gekeken naar kosten en opbrengsten. De prognose is geheim. B&W zeggen al: “De eerste jaren laat dit overzicht een gering nadelig saldo zien. Na enkele jaren ontstaat een positief saldo.” Begin september praat de gemeenteraad over de B&W-plannen met het Suikerfabriek-terrein.

Bron: http://gemeente.groningen.nl/suikerfabriek/e
vrijdag 15 november 2013

Welkom op de blog van Doginn Nederland

.De gelukkige winnaars prijsvraag suikerfabriek 2011 Peter Bulthuis(L) en Marcel Wolters(R)