Media

    14-11-2013.OogTv 22 Augustus 2013 Hondenpark op Suikerunie-terrein

Op het Suikerunie-terrein kan in november van dit jaar het hondenpark al worden aangelegd. Dit park is één van de ideeën die burgers indienden als tijdelijke bestemming voor het terrein.
Het hondenpark biedt alles wat baas en hond nodig hebben voor een leuke uitlaatplek en speelmogelijkheid. Het plan is betrekkelijk eenvoudig te realiseren.
De kosten en opbrengsten van het Suikerunie-terrein zullen volgens B&W in de beginperiode een gering nadelig saldo opleveren. Na een paar jaar moet het positief worden. Begin september praat de gemeenteraad over de B&W-plannen met het Suikerfabriek-terrein.
Bron Klik hierHondenpark bij Hoogkerk Gepubliceerd op 27 februari 2013

GRONINGEN - Pal tegen Hoogkerk aan komt een zes hectare groot hondenpark. Er zijn althans vergevorderde plannen voor aan de uiterste westkant van het vroegere Suikerunieterrein, bij de Johan van Zwedenlaan. Honden kunnen er rennen, uitlaatservices zijn welkom en gedragstherapeuten kunnen er cursussen geven. In de plannen is ook sprake van een kantine.


Onderzoek voor hondenpark in Groningen
31 mei 2012
Groningen – Op het oude suikerunieterrein komt misschien wel een hondenpark. Wim Moes van de PvdA heeft hier in de gemeenteraad voor gepleit. De motie die hij indiende werd uiteinldeijk ook aangenomen en nu gaat men onderzoeken of de haalbaarheid reeel is.

De Partij van de Arbeid zou het lieffst zien dat er een plek, zo groot als vier voetbalvelden, komt die helemaal omheind is zodat hondeneigenaren hier hun trouwe viervoeters naar harteklust kunnen uitlaten en lekker laten ravotten.

De belangrijkste beweegreden is dat het niet ver van de stad ligt en goed bereikbaar moet zijn maar dat er geen omwonenden last van hebben. Dit alles maakt het oude suikerunieterrein uitermate geschikt voor een waar hondenpark.

Bron: Klik hier Website Hondenrassen.nu

Stad onderzoekt komst hondenpark , donderdag 31 mei 2012

GRONINGEN - De gemeente Groningen gaat bekijken of er een hondenpark kan komen in de stad. Dit voorstel van de PvdA is woensdag aangenomen door de gemeenteraad.

Een hondenpark is een omheind terrein ter grootte van minimaal vier voetbalvelden. Het moet goed bereikbaar zijn, maar mag niet in een park of dichtbevolkte buurt liggen. 

Tijdens een prijsvraag over de invulling van het Suikerunieterrein werd al voorgesteld het park daar aan te leggen. In de Verenigde Staten bestaan de hondenparken al langer en de mensen daar zijn zeer enthousiast. 

Voor 1 december moet duidelijk zijn of er in de stad daadwerkelijk plek is voor een hondenpark dat aan de eisen voldoet.

Bron: RTV Noord


Duurzaamheid, evenementen en vermaak op terrein Suiker Unie, 2 feb 2012

GRONINGEN  - De Gemeente Groningen gaat samen met vijftien stadjers en organisaties die ideeën hebben ingediend, plannen maken voor tijdelijk gebruik van het Suiker-Unieterrein. 

Vanavond werden de winnaars van de prijsvraag De Campagne bekend gemaakt. 

In totaal ontving de Gemeente 180 inzendingen.

De jury onder leiding van Harm Post had er veel werk aan. 

Gelet werd met name op drie criteria: voorstellen moeten zichzelf bekostigen, niet concurrerend zijn voor bestaande activiteiten, en interessant zijn voor een breed publiek. 

Bij veel ideeën ontbrak een financiële onderbouwing. 

Harm Post: “Op enkeel uizonderingen na, had niemand een idee van financiën. Daarom heeft de jury zelf een inschatting gemaakt van de haalbaarheid.”

Meer dan de helft van de inzendingen kwam van particulieren, dertig procent van bedrijven en de rest vanuit non-profitorganisaties. Er waren kleine voorstelletjes bij, maar ook grote waarvoor het hele terrein van 126 hectare nodig zou zijn.

De meeste prijswinnaars – men won een rode suikerpot – waren bij de presentatie in het pand van de dienst RO/EZ, en gaven daar een toelichting op hun idee. 

Peter Bulthuis bijvoorbeeld, die een hondenpark op zijn verlanglijst heeft. 

En Menze Kwint, die volkstuinen wil met een markt waar de opbrengst van die tuinen wordt verkocht. 

In veel voorstellen was aandacht voor duurzaamheid, met alternatieve energie-opwekking, tuinen en natuur. 

Ook de mogelijkheid om evenementen te houden scoorde goed. 

Tenslotte kwamen diverse winnaars met ideeën voor recreatieve voorzieningen. 

Naast genoemd hondenpark werden onder andere een camperplek, een huttendorp voor kinderen en restaurants genoemd. 

Geerth Bosma stelt voor om een object te maken dat vanuit de ruimte is te zien, zoals een opstelling van zonnepanelen in de vorm van de Martinitoren.

Alle 180 ideeën, inclusief 47 genomineerden en de vijftien prijswinnaars, zijn vanaf morgen te zien bij RO/EZ.

1 opmerking:

 1. Hallo allemaal! Dringende informatie voor iedereen die in een financiële situatie leeft, of om deze activiteiten nieuw leven in te blazen, om een auto te kopen, om met de bouw te beginnen, om een bedrijf op te richten om tegenwoordig aan zijn financiële behoeften te kunnen voorstellen. SOCIETE GENERALE bank u
  biedt aanbiedingen op zeer flexibele voorwaarden.
  -------------------------------------
  * Financieel
  * Hypothecaire lening
  * Investeringslening
  * Auto lening
  * Schuldconsolidatie.
  * Kredietlijn
  * Tweede hypotheek
  * Kredietaflossing
  * Persoonlijke lening

  Heb je interesse Ja of Nee

  WhatsApp-nummer 📧: +34 602 491 491
  E-mail: francisca_p@aol.com

  BeantwoordenVerwijderen